Powiatowy Inspektorat Weterynarii Inowrocław

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu - Roma Czekalska-Kaźmierska

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu -

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

 • Starszy Inspektor Weterynaryjny - koordynator zespołu - lek. wet. Iwona Boniecka-Brylewska
 • Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Magdalena Rogalska
 • Inspektor Weterynaryjny - mgr inż. Beata Rosa
 • Inspektor Weterynaryjny - inż. Agnieszka Radzięda

Zespół do spraw pasz i utylizacji

 • Starszy Inspektor Weterynaryjny - koordynator zespołu - mgr inż. Agnieszka Lewandowska
 • Starszy Inspektor Weterynaryjny - mgr inż. Justyna Motławska
 • Inspektor Weterynaryjny - mgr inż. Patrycja Tylkowska

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • Inspektor Weterynaryjny - koordynator zespołu- mgr inż. Kamila Załęska-Wyszyńska
 • Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Lucyna Kuziel-Zawalich
 • Starszy Inspektor Weterynaryjny - mgr inż Tomasz Trzyna
 • Inspektor Weterynaryjny - mgr inż. Leszek Wiliński
 • Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Wiesław Borkowski

Zespół do spraw finansowo - księgowych

 • Główna Księgowa - mgr Agnieszka Milewska
 • Starszy Inspektor - mgr Anna Broniszewska
 • Inspektor - Barbara Nojek

Sekretariat - Magdalena Polak