Powiatowy Inspektorat Weterynarii Inowrocław

Załatwianie spraw w urzędzie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godz. 8:00-10:00.

Korespondencja przyjmowana jest w Sekretariacie urzędu w godzinach urzędowania.

 

Druki wniosków, zgłoszeń, oświadczenia itp. udostępnione są do pobrania w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, natomiast do wniosku wymagającego wydanie decyzji pokwitowanie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł ( szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu tut. urzędu).

 

Wszystkie sprawy (wnioski, skargi) są rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).