Powiatowy Inspektorat Weterynarii Inowrocław

Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowym Lekarzem Weterynarii jest Roma Czekalska-Kaźmierska.

 

Do zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów, a w szczególności wykonywanie nadzoru nad:

- jakością zdrowotną środków spożywczych i pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji i przechowywania;

- jakością zdrowotną niektórcyh środków żywienia zwierząt;

- obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt;

- zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakościa materiału biologicznego.

 

Podstawa prawna działania:

Ustawa z 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.99. Nr 66. poz. 752).