Powiatowy Inspektorat Weterynarii Inowrocław

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2024-05-09 16:05:29SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:26:09SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:25:51SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:25:50SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:25:09SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:24:46SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:23:53SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:22:15SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:22:09SprawozdawczośćZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2024-05-08 13:20:56PIW Inowrocław SKAN .20240508105959.pdfZienkowska MonikaDodanie pliku
2024-04-22 12:44:05MENU LEWEZałęska KamilaAktualizacja menu
2024-04-22 12:43:33SprawozdawczośćZałęska KamilaAktualizacja dokumentu
2024-04-22 12:43:22Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdfZałęska KamilaDodanie pliku
2024-04-22 12:41:39Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdfZałęska KamilaDodanie pliku
2024-04-22 12:40:44Rachunek zysków i strat jednostki.pdfZałęska KamilaDodanie pliku
2024-04-22 12:38:36Bilans.pdfZałęska KamilaDodanie pliku
2024-04-22 12:31:58Powiatowy Inspektorat Weterynarii InowrocławZałęska KamilaAktualizacja ustawień BIP
2024-02-29 10:00:49PIW InowrocławZałęska KamilaAktualizacja dokumentu
2024-02-29 10:00:14PIW InowrocławZałęska KamilaAktualizacja dokumentu
2024-02-29 09:59:38POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIIZałęska KamilaAktualizacja dokumentu
2024-02-29 09:56:04Powiatowy Inspektorat Weterynarii InowrocławZałęska KamilaAktualizacja ustawień BIP
2024-01-08 09:21:51MENU LEWEZałęska KamilaAktualizacja menu
2024-01-08 09:21:48Obgryzanie ogonów u świn.Załęska KamilaAktualizacja dokumentu
2024-01-08 09:20:12MENU LEWEZałęska KamilaAktualizacja menu
2024-01-08 09:20:04Obgryzanie ogonów u świn.Załęska KamilaAktualizacja dokumentu