Powiatowy Inspektorat Weterynarii Inowrocław

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Afrykański pomór świń

 

 

Ulotka informacyjna dla Hodowców Trzody Chlewnej - plik do pobrania

 

Ulotka informacyjna

Wybrane pozycje piśmiennictwa:

1. Costard S., Mur L., Lubroth J., Sanchez-Vizcaino J.M., Pfeiffer D.U.: Epidemiology of African swine fever virus. Virus Research 2013, 173, 191-197.

2. Dixon L.K, Abrams C.C., Chapman D.G., Zhang F.: African swine fever virus. W: Animal viruses. Molecular biology. Caister Academic Press, 2008, s. 457-521.

3. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW). Scientific opinion on African Swine Fever. EFSA Journal 2010, 3, 1556.

4. Laddomada A., Patta C., Oggiano A., Caccia A., Ruiu A., Cossu P., Firinu A.: Epidemiology of classical swine fever in Sardinia: a serological survay of wild boar and comparision with African swine fever. Vet. Rec. 134, 183-187, 1994.

5. Malagolovkin A.: Current epidemiology situation of ASF in Russian Federation. W: Report annual meeting of the national african swine fever laboratories, Pulawy, May 18, 2010.

6. Markowska-Daniel I. Aktualne dane na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń. Życie Wet. 2008, 12, 982-990.

7. Markowska-Daniel I.: Afrykański pomór świń - realne zagrożenie dla Europy Centralnej. Magazyn Wet. Suplement Świnie, 2009, 571-573.

8. Markowska-Daniel I.: Sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń w latach 2007-2010. Życie Wet. 2010, 9, 736-742.

9. Markowska-Daniel I., Ziętek-Barszcz A., Bocian Ł., Kukier M., Pejsak Z.: Ocena ryzyka przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski. Życie wet. 2011, 86, 6, 427-431.

10.  Markowska-Daniel I., Kozak E.: Przegląd metod przydatnych do laboratoryjnej diagnostyki afrykańskiego pomoru świń - możliwości i ograniczenia. Życie Wet. 2013, 88, 9, 745-750.

11.  Mur L., Martinez-Lopez B., Martinez-Avile M., Costard S., Wieland B., Pfeiffer D.U., Sanchez-Vizcaino J.M.: Quantitative Risk Assessment for the Introduction of African Swine Fever Virus into the European Union by Legal Import of Live Pigs. Transboundary and Emerging Diseases, 2012, 59, 134-144.

12.  Murphy F.A., Gibbs E.P.J., Horzinek M.A., Studdert M.J.: Asfarviridae and Iridoviridae. W: Veterinary Virology. Ed. Murphy F.A., Gibbs E.P.J., Horzinek M.A., Studdert M.J., Academic Press, San Diego, Calif, wyd. 3, 1999, str. 293-300.

13.  Pejsak Z.: Afrykański pomór świń. W: Ochrona zdrowia świń. PWR 2007, s. 156-160.

14.  Sánchez-Vizcaino J.M., Arias Neira M.: African swine fever. W: Diseases of swine. Wiley-Blackwell 2012, s. 396-404.

15.  Sanchez-Vizcaino J.M., Mur L., Martinez-Lopez B.: African Swine Fever: An Epidemiological Update. Transboundary and Emerging Diseases, 2012, 59, 27-35.

16.  The World Organisation for Animal Health (OIE) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, rozdział 2.8.1. African swine fever, 2012, s. 1-13.

17.  Wiegand B., Dhollander S., Salman M., Koenen F.: Qualitative risk assessment in a data-scarce environment: A model to assess the impact of control measures on spread of African Swine Fever. PREVET (2011),
doi 10.1016/j.prevetmed.2011.01.001.

18.  http://www.fao.org

19.  www.oie.int

20.  www.promedmail.org