Powiatowy Inspektorat Weterynarii Inowrocław

 

Komunikat POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W INOWROCŁAWIU dot. stwierdzenia na terytorium RP ogniska rzekomego pomoru drobiu u kur rzeźnych.

 

W związku z wystąpieniem na terytorium województwa podlaskiego ogniska rzekomego pomoru drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu przypomina o przestrzeganiu zasad bioasekuracji ferm oraz konieczności przestrzegania profilaktyki zakażeń drobiu.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu zaleca przestrzegać zasad bioasekuracji poprzez m. in.:
- wykładanie mat odkażających nasączanych regularnie środkiem odkażającym przed wjazdem na teren gospodarstwa oraz przed wejściami do poszczególnych kurników,
- odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa,
- szkolenie osób zatrudnionych do wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu w zakresie higieny osobistej oraz możliwych dróg przenoszenia chorób zakaźnych drobiu za pośrednictwem odzieży lub sprzętu,
- stosowanie zmiennego obuwia oraz odzieży wierzchniej przeznaczonej wyłącznie do pracy w kurniku,
- posiadanie na terenie gospodarstwa środków do dezynfekcji w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania.

Powyższe zalecenia służą ochronie utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusem rzekomego pomoru drobiu.

Choroba urzędowo zwalczana – przy podejrzeniu choroby prosimy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Inowrocławiu.

Źródła i drogi zakażenia: rzekomy pomór drobiu jest chorobą bardzo zaraźliwą. Zakażenie następuje poprzez kontakt z chorymi ptakami, za pośrednictwem wydzieliny zapalnej z układu oddechowego. Choroba łatwo przenosi się poprzez sprzęt, samochody, personel, dzikie ptaki.

Wrażliwy gatunek: kury, indyki, inny drób grzebiący.

Okres inkubacji (od zakażenia do pierwszych objawów): jest zróżnicowany, 2 do 15 dni, ale najczęściej wynosi od 5 do 6 dni.

Objawy kliniczne: Rzekomy pomór drobiu może przebiegać z bardzo dużą śmiertelnością, silną depresją i upadkami w przeciągu 3-4 dni od wystąpienia objawów klinicznych. Chore ptaki nie zawsze jednak muszą wykazywać objawy ze strony układu oddechowego lub nerwowego. Część szczepów wirusa wywołują najczęściej zaburzenia w obrębie układu oddechowego. Typowe objawy kliniczne to: utrudnione oddychanie, rzężenia i charczenia, którym towarzyszą objawy nerwowe, takie jak porażenia, czy skręty szyi. Produkcja nieśna spada od 30 do 50% lub więcej i powraca do norm po około 2 tygodniach. Jaja mogą mieć cienką skorupę, typowe jest również składanie jaj bez skorup (tzw. "lanie jaj" - jaj w błonach). Śmiertelność w stadach wrażliwych (niezaszczepionych) może dochodzić do 100%.

Materiały informacyjne do wykorzystania:

1. Drób hodowlany - https://www.woah.org/en/disease/newcastle-disease/

2. Ptaki dzikie - https://www.woah.org/en/document/newcastle-disease-virus-wild-birds-infection-with/

Źródła:

1. „Choroby drobiu” Praca zbiorowa pod redakcją Michała Mazurkiewicza, Wrocław 2005.

2. Główny Inspektorat Weterynarii